Đây là một thủ thuật giúp nội dung quảng cáo của bạn trở trên hấp dẫn bằng cách sử dụng in đậm, in nghiêng, gạch chân… trên Facebook giúp người dùng tập trung vào nội dung quảng cáo của bạn.

  1. Đăng nhập vào trang
    https://yaytext.com/
  2. Gõ nội dung của bạn muốn viết
  3. Copy & Paste

Công việc quá đơn giản phải không chúng bạn thành công.
#mẹo_facebook
#internet_marketing_giản_đơn
#duongnguyenan

0902.652.087