Danh sách khoá học Digital Marketing Minimal

Khoá học được thiết kế theo nhiều cấp độ giúp bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức.

Xem chi tiết bên dưới

Phương pháp khi bạn tham gia khoá học này

Khoá học lấy học viên làm trung tâm, giúp bạn dễ dàng hiểu vấn đề qua ví dụ, phân tích thực tế từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể.

Danh sách khoá học Digital Marketing Minimal cho người mới

Khoá học này đươc dạy miễn phí nhằm giúp các bạn mới tiếp nhận kiến thức khoá học Digital Marketing một cách dễ hiểu nhất & giúp bạn loại bỏ tâm lý “khó học”

1. Digital Marketing cơ bản dành cho mọi người [FREE]

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

2. Khoá học quảng cáo Google Ads cơ bản [FREE]

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

3. Khoá học quảng cáo Facebook Ads cơ bản [FREE]

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

4. Khoá học quảng cáo Google Ads nâng cao

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

5. Khoá học quảng cáo Facebook Ads nâng cao

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

6. Khoá học quảng cáo Digital Marketing Minimal

Nội dung tập trung các kiến thức cơ bản về Digital Marketing, cùng với đó xây dựng tư duy “sáng tạo, logic, phân tích” để hiểu sâu về nguyên lý & cách thức vận hành Digital Marketing trong doanh nghiệp vừa & nhỏ SME.

Khoá học Digital Marketing Minimal Bất Động Sản

Những khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng bằng các phương thức truyền thống đã được thay đổi bằng phương thức Digital Marketing. Việc sử dụng phương pháp tiếp cận giúp bạn dễ dàng tiếp cận & không giới hạn khoảng cách.

Khoá học Digital Marketing Minimal doanh nghiệp vừa & nhỏ SME

Khoá học được thiết kế riêng dành cho doanh nghiệp SME với kiến thức cơ bản cùng với đó kiến thức tổng hợp về Digital Marketing giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai, thực hiện được.

Lời Cam Kết Khoá Học

Với kiến thức cô động dễ nhớ thì giúp các bạn học có thể triển khai được ngay chỉ sau 3 – 6 tháng thực hiện.

Hỗ trợ trong & sau khoá học

An sẽ hỗ trợ học viên khi triển khai dự án trong & sau khi triển khai các chiến dịch thực tế.

Khi các học viên giới thiệu bạn bè người thân, tham gia khoá học Digital Marketing sẽ nhận ngay ưu đãi & quà tặng thực tế.