Xin chào bạn, đây là slide quà tặng về Marketing bất động sản 2019 được An biên soạn từ kinh nghiệm thực tế & tổng hợp các kiến thức từ các kênh đánh Marketing hiệu quả dành cho. Hy vọng các slide chia sẻ của An sẽ giúp bạn lựa chọn kênh thực hiện chiến dịch Marketing hiệu quả. Tài liệu này phù hợp với giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên kinh doanh bất động sản & marketing bất động sản.