Bạn có muốn xem trang web của bạn đang hoạt động như thế nào trong tìm kiếm của Google không? Google Search Console cho phép bạn theo dõi sự hiện diện của trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm của Google. Bạn có thể kết nối tài khoản Google Analytics (GA) của mình với Google Search Console (GSC) để bạn có thể dễ dàng phân tích thứ hạng SEO của mình cùng với dữ liệu Analytics khác.

# Điều kiện để kết nối Google Search Console với Google Analytics

 1. Bạn đã xác minh website của bạn trên Google Search Console.
 2. Bạn cần phải thêm các biến thể của website vào 
  1. http://yoursite.com
  2. http://www.yoursite.com
  3. https://yoursite.com (nếu có)
  4. https://www.yoursite.com (nếu có)
 3. Xin lưu ý rằng các phân tích của Google Analytics và Google Search Console rất nhạy cảm với các biến thể ở trên, vì vậy nếu bạn chuyển tiếp tới https: // nhưng bạn chỉ kết nối dữ liệu tìm kiếm của http: //, bạn sẽ không xem được bất kỳ dữ liệu nào trong bảng phân tích của Google Analytics.
 4. Bạn chỉ có thể kết nối Google Analytics với Google Search Console khi bạn nắm quyền quản trị cao nhất (chủ sở hữu)

# Các bước thực hiện kết nối Google Analytics với Google Search Console

 1. Đăng nhập & chọn tài khoản Google Analytics mà bạn muốn kết nối Google Search Console
 2. Chọn vào nút Admin (Quản trị)
 3. Trong cột Property (thuộc tính) > chọn vào All Product (tất cả sản phẩm)
 4. Tiếp tục chọn vào sản phẩm Link Seach Console (kết nối Console)
 5. Tiếp theo chọn Seach Console Setting
 6. Chọn website mà bạn muốn kết nối Google Console
 7. Chọn thuộc tính có URL giống hệt nhau và nhấp vào Lưu. (Bạn có thể cần điều hướng đến Google Analytics hoặc cài đặt bảng điều khiển Google Tìm kiếm để xác nhận rằng các URL giống hệt nhau.)
 8. Tận hưởng thành quả khi đã kết nối Google Search Console với Google Analytics

# Lưu ý khi kết nối Google Analytics với Google Search Console

Dữ liệu khi bạn kết nối từ Google Analytics với Google Searhc Console sẽ bị ảnh hưởng 2 yếu tố, Dương Nguyên An sẽ chỉ cho bạn thấy bị ảnh hưởng bởi 2 điều, vì vậy hãy ghi nhớ điều này khi bạn nhìn vào các báo cáo nhé.

 • Dữ liệu sẽ không được xuất hiện trong GA, ngay cả khi bạn đã thiết lập Search Console trước đó. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ chỉ thấy dữ liệu của Search Console trong chế độ xem đó kể từ thời điểm nó được tạo (giả sử tài khoản Search Console của bạn đã được tạo trước chế độ xem Google Analytics.)
 • Dữ liệu này cung cấp cho bạn thông tin tương tự từ Google Search Console. Nó không thể thay thế / sửa chữa vấn đề (không được cung cấp).

Việc kết nối Google Analytics với Google Search Console giúp Digital Manager có được cái nhìn tổng quan về số liệu báo cáo tập trung & các số liệu chi tiết từ Google Search Console: quốc gia/ thiết bị & đặc biệt là các truy vấn tìm kiếm từ Google Search: từ khóa/ trang đích/ CTR/ Vị trí trung bình. Vì vậy, nó sẽ giúp dễ dàng phát hiện các chi tiết cụ thể như các trang xếp hạng tốt về mặt tổ chức, nhưng hoạt động kém trên trang web của bạn, để từ đó bạn có chiến lược SEO phù hợp để nâng cao thứ hạng trên Google.

 Đây là điều quan trọng Dương Nguyên An muốn chia sẻ với bạn là: bạn sẽ thắc mắc vì sao bạn search các từ khóa đang sếp hạng trong thời gian 7 – 30 ngày qua lại không cho kết quả đúng như trong báo cáo Google Seach Console.
+ Vì phụ thuộc các lý do: nhà mạng Internet Viettel, FPT, …..
+ Phụ thuộc vào thiết bị người dùng
+ Phụ thuộc vào account google của người dùng đó
+ Phụ thuộc vào lịch sử của truy vấn & vào trang website của bạn
+ Phụ thuộc cách phân phát SEO của Google nhé.

Dương Nguyên An chúng các bạn thực hiện thành công việc kết nối tài khoản Google Search Console với Google Analytics.

0902.652.087