Việc thực hiện các kế hoạch Digital Marketing tổng thể không thể thiếu đi bản đồ nội dung (Content Map) – nó là kim chỉ nam giúp các Copy writer gửi các “lời tỏ tình” đến khách hàng ở các thời điểm phù hợp. Content Map không chỉ dành cho các bạn Copywriter đơn thuần mà nó giúp nhà hoạch định Digital Manager hệ thống hóa, bám sát, theo dõi xuyên suốt của chiến dịch Digital Marketing.

Content Map – là bản kế hoạch nội dung mục đích đưa nội dung đến đúng người và đúng thời điểm thích hợp. Hành trình content map là những điểm chạm đến về hành vi của người khách hàng, gắn chặt chẽ với hành trình diễn biến tâm lý của người mua.

Các marketer thường xuyên nghe thấy: Nội dung bạn tạo cần phải được cá nhân hóa. Nó cần phải phù hợp với mong muốn và nhu cầu của khách hàng của bạn (và khách hàng tiềm năng). Nó cần phải cộng hưởng với họ. 

Nội dung đó như được tạo ra chỉ dành riêng cho bạn

– Content Marketing

2. Vai trò của Content Map

Các copy writer sẽ không biết viết từ đâu để triển khai một chiến dịch Marketing tổng thể và vai trò của Content Map mang lại cho Digital Manager là gì ? Content Map là bản đồ hoạch định rõ từng phân đoạn tâm lý khách hàng ADIA (Awerness – Interest – Desire – Action). Để từ đó việc triển khai một bản kế hoạch Content Marketing hiệu quả.

3. Hướng dẫn cách làm Content Maps

Để tạo bản content map: cần phải lên các ý tưởng nội dung để nhắm đến phân khúc đối tượng cụ thể bạn cần phải làm quen với việc vẽ chân dung khách hàng & hành trình mua hàng để có được bản kế hoạch Content Maps dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Khi nói đến nội dung, một nội dung hiếm khi phù hợp với tất cả phân khúc khách hàng. Để đảm bảo rằng nội dung của doanh nghiệp có hiệu quả trong việc tạo và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, bạn cần cung cấp đúng nội dung , đến đúng người , vào đúng thời điểm . Bản kế hoạch Content Map là quá trình làm việc đó. Mục tiêu của Content Map nội dung cần làm rõ.
+ Các đặc điểm của người mua (Buyer Personas).
+ Giai đoạn vòng đời khách hàng (Lifecycle Stages).

A. Chân dung người mua (Buyer Personas)

Việc đầu tiên cần làm trước khi xây dựng content map bạn cần vẽ ra đúng chân dung khách hàng. Chúng giúp bạn hiểu khách hàng của mình (và khách hàng tiềm năng) tốt hơn và giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nội dung theo nhu cầu, hành vi và mối quan tâm cụ thể của các nhóm khách hàng khác nhau. 

Các người mua mạnh nhất dựa trên nghiên cứu thị trường cũng như những hiểu biết bạn thu thập được từ cơ sở khách hàng thực tế của bạn (thông qua khảo sát, phỏng vấn, v.v.). Tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn, bạn có thể có ít nhất một hoặc hai hay nhiều hơn. 

 • Lý lịch (nghề nghiệp, công việc, gia đình)
 • Nhân khẩu học (tuổi tác, giới tính, nơi sống, thu nhập)
 • Phong cách (phong thái, khả năng giao tiếp)
 • Mục tiêu (mục tiêu khách hàng ngắn hạn, mục tiêu dài hạn)
 • Thách thức (thách thức ngắn hạn & dài hạn)
 • Đặt câu hỏi chúng ta giúp gì để khách hàng đạt mục tiêu & thách thức
 • Mục tiêu hoặc mục tiêu
 • Những thách thức lớn nhất

B. Giai đoạn vòng đời khách hàng (Lifecycle Stages).

Nếu chỉ nhắm đến người mua hàng thì bạn mới bắt đầu với content map phần còn lại bạn cần làm là biết tâm lý khách hàng đang nằm ở giai đoạn nào của chu kì mua (tức là khoảng cách giữa họ để quyết định mua hàng). Vị trí này trong chu kỳ mua được gọi là giai đoạn vòng đời khách hàng.

Sẽ có 3-5 cách để phân đoạn chu kì mua hàng, An sẽ chia sẻ cách cơ bản 4 chu kì mua hàng theo mô hình marketing kinh điển là AIDA: Nhận thức , cân nhắc và quyết định .

 • Nhận thức : Trong giai đoạn nhận thức, một người đã nhận ra và bày tỏ các triệu chứng của một vấn đề hoặc cơ hội tiềm năng.
 • Cân nhắc : Trong giai đoạn xem xét, một người đã xác định rõ ràng và đặt tên cho vấn đề hoặc cơ hội của họ.
 • Quyết định : Trong giai đoạn quyết định, một người đã xác định chiến lược, phương pháp hoặc cách tiếp cận giải pháp của họ.

Bằng cách kết hợp personas người mua với các giai đoạn trong vòng đời, bạn thực sự có thể tập trung vào các phân khúc cụ thể của đối tượng và nội dung phù hợp để cộng hưởng với từng phân khúc đó. 

0902.652.087