Có 3 điều cần nhớ
1. Ba điều làm nên giá trị một con người:
Siêng năng + Chân thành + Thành đạt
2. Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ
3. Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
Thời gian + Lời nói + Cơ hội
4. Ba điều trong đời không được đánh mất:
Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực
5. Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè
6. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
Giấc mơ + Tài sản + Thành công
7. Phụ nữ có 3 điều cần ghi nhớ:
Không ngừng xinh đẹp
Không ngừng học hỏi
Không ngừng kiếm tiền
(Nguồn: Sưu tầm)

0902.652.087