CAM KẾT VÀ DANH DỰ
Tôi làm việc cho tập đoàn X trong vai trò CEO. Từ trước khi tôi vào, tập đoàn này đã có một bản cam kết dành cho cấp quản lý từ cấp manager trở lên, yêu cầu mỗi người đến nhận việc đều phải ký cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh ít nhất 3 năm sau khi thôi việc ở tập đoàn này. Tôi ký ngay và cảm thấy rất thoải mái vì cá nhân tôi đã luôn tự mình đề ra và tuân thủ nguyên tắc này – không làm việc cho đối thủ cạnh tranh của cty cũ trong vòng ít nhất 3 năm sau khi nghỉ việc, dù cty có yêu cầu hay không!
Nhiều người khác miễn cưỡng ký và tâm sự riêng với tôi rằng họ ký cho vui chơi thôi chứ cái cam kết này chẳng có giá trị gì vì nó trái với Bộ luật lao động và sẽ bị vô hiệu hóa. Họ bảo, muốn ký thì họ ký, nhưng sau khi ký xong, nếu họ nghỉ việc và đi làm cho đối thủ cạnh tranh ngay thì tập đoàn cũng chẳng làm gì được họ (vì bản cam kết này trái luật). Tôi nghiêm mặt bảo họ, các bạn sai rồi! Đây không phải là vấn đề luật pháp, mà là vấn đề danh dự và lòng chính trực. Một khi các bạn đã đồng ý với cam kết này, kể cả khi nó bị vô hiệu hóa bởi luật, thì vì danh dự, bạn vẫn nên tôn trọng cam kết.
Cam kết này là lời hứa của chính bạn (bằng danh dự và lòng chính trực) trước tập đoàn này, không phải trước pháp luật. Nếu bạn không thích cam kết thì bạn nên từ chối cộng tác, chứ không nên cứ nhận việc, cứ ký cam kết cho xong, rồi sau đó vô tư vi phạm. Và cả cam kết bảo mật cũng vậy!
Tôi suy nghĩ vậy có đúng không?

0902.652.087