Bạn nữ áo xanh này đến muộn nên hết ghế. Rất tiếc, mời bạn đứng tạm ở góc kia, hoặc ra về và… chúc bạn may mắn lần sau! ?

0902.652.087