Làm diễn giả bằng tiếng Anh thực ra không khó! Chỉ cần tay chân linh hoạt, hông sườn dẻo dai là kiểu gì mọi người cũng hiểu?. Có điều là khi hết buổi về nhà, nó mỏi hết cả người, phải hy sinh ngân sách một ngày để được xoa bóp giải mỏi! Hic! ?
(Offline in English 19/8: Product Brand & Personal Brand)

0902.652.087