Tuổi trẻ bạn chọn "NHÀN HẠ", Khi về già bạn sẽ "VẤT VẢ"

Lúc con chuột ở trong hũ gạo toàn là gạo ?Con chuột cảm thấy rất NHÀN HẠ.

Một ngày nào đó đúng vào lúc hũ gạo hết veo chạm đáy, mới phát hiện muốn thoát ra ngoài thì đã lực bất lòng tâm.

=> Có một loại cạm bẫy, tên gọi là NHÀN HẠ.???

Ghi nhớ: Đừng ở trong độ tuổi có thể chịu khổ tốt nhất mà lựa chọn AN NHÀN.

" Tuột dốc thì đơn giản, leo dốc mới là khó."

Tôi đã từng là con chuột NHÀN HẠ! Cũng may nhân lúc hũ gạo còn chưa vơi lắm tôi đã được thức tỉnh. Và tôi không muốn NHÀN HẠ theo kiểu đó nữa.

CÒN BẠN THÌ SAO ❤️❤️❤️

(ST)

0902.652.087