Khi tạo banner cho Google Display Network (quảng cáo Google hiển thị), điều quan trọng là phải xem xét sử dụng kích thước nào. Chọn kích thước phù hợp của banner có thể giúp bạn tăng hiệu quả quảng cáo Google Display Network.
Để giúp các nhà quảng cáo Google, chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ 4,8 tỷ lượt hiển thị quảng cáo trên hàng triệu trang web để mang đến cho bạn số liệu thống kê cập nhật nhất về việc sử dụng biểu ngữ cho năm 2017-2019. Bài viết này sẽ hướng dẫn đầy đủ giúp bạn lựa chọn các kích thước banner phù hợp với chiến dịch quảng cáo Google Display Network.

Kích thước Google Display Network (GDN) phổ biến

Cục Quảng cáo Tương tác (IAB) đã tạo các hướng dẫn được tiêu chuẩn hóa về kích thước biểu ngữ, hoạt động trên tất cả các mạng quảng cáo, bao gồm Mạng Hiển thị của Google (GDN).
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các kích thước khác nhau và mức độ phổ biến của chúng, bạn sẽ tìm thấy 15 định dạng quan trọng nhất trong biểu đồ tiện dụng bên dưới – cùng với mức độ phổ biến của chúng, để bạn dễ dàng lên kế hoạch cho chiến dịch của mình.

Kích thước biểu ngữ PC

Kích thước (pixel) Tên Tần số toàn cầu Dung lượnc Ví dụ
300 × 250 Hình chữ nhật trung bình 40% <150kb
300x250_banner
728 × 90 Bảng xếp hạng 25% <150kb
728x90_banner
160 × 600 Tòa nhà chọc trời rộng 12% <150kb
160x600_banner
300 × 600 Nửa trang 5% <150kb
300x600_baner
970 × 250 Biển quảng cáo 1% <150kb
970x250_banner
336 × 280 Hình chữ nhật lớn <1% <150kb
336x280_banner
468 × 60 Ảnh bìa <1% <150kb
468x60_banner
234 × 60 Biểu ngữ một nửa <1% <150kb
234x60_banner
120 × 600 Tòa nhà chọc trời <1% <150kb
120x600_banner
120 × 240 Biểu ngữ dọc <1% <150kb
120x240_banner
300 × 1050 Chân dung <1% <150kb
300x1050_banner
970 × 90 Bảng xếp hạng lớn <1% <150kb
970x90_banner
250 × 250 Quảng trường <1% <150kb
250x250_banner
200 × 200 Hinh vuông nhỏ <1% <150kb
200x200_banner
180 × 150 Hình chữ nhật nhỏ <1% <150kb
180x150_banner
125 × 125 Cái nút <1% <150kb
125361_banner

 

 

Kích thước biểu ngữ di động

Kích thước (Pixel) Tên Tần số toàn cầu Cân nặng Thí dụ
320 × 50 Bảng xếp hạng điện thoại di động 12% <150kb
320x50_banner
320 × 320 Di động toàn trang Flex 1% <150kb
320x320_banner
320 × 100 Biểu ngữ di động lớn <1% <150kb
320x100_banner
250 × 250 Quảng trường <1% <150kb
250x250_banner
200 × 200 Hinh vuông nhỏ <1% <150kb
200x200_banner

 

0902.652.087