“KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT? DIFFERENTIATE OR DIE?
Không đâu! Khác biệt và sống chết không liên đới với nhau một cách cứng nhắc như vậy đâu, thưa ông Jack Trout!
Bản thân sự khác biệt không quyết định sự sống chết của một thương hiệu, mà chính GIÁ TRỊ CẢM NHẬN của khách hàng, trong đó có một phần (chứ không phải tất cả) đến từ sự khác biệt, mới là yếu tố sống còn!
Mỗi sự khác biệt đều có thể làm TĂNG hay GIẢM giá trị cảm nhận của khách hàng. Nếu sự khác biệt là dị hợm, vô bổ, không đúng insight, nó sẽ làm giảm giá trị cảm nhận của khách hàng, và chính nó sẽ làm CHẾT thương hiệu, chứ không phải cứu sống. Mặt khác, nếu SPDV không có gì đặc biệt, nhưng bằng sự tổng hợp của nhiều cách, mỗi cách một chút, bạn mang lại TỔNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN cho khách hàng cao hơn đối thủ thì nó vẫn sống.
Vì sao một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác lại chinh phục được cô gái, trong khi một chàng trai khác thuộc diện khác biệt (ăn mặc toàn hàng hiệu, đi đứng điệu đàng, tiêu xài văng mạng, giao tiếp lịch lãm, “nhà mặt phố, bố làm to”…) thì lại thất bại? Đó là vì chàng trai bình thường đã mang lại tổng giá trị cảm nhận trong cô gái cao hơn chàng trai đặc biệt kia. Chỉ đơn giản là thế!
Sự khác biệt không chắc chắn làm bạn thành công đâu, trừ khi nó mang lại giá trị cảm nhận đủ cao cho khách hàng! Ai thách gì tui cũng cá nè! Share tự do!
Long Nguyen Huu – Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt

0902.652.087