HỌC GÌ TRONG NHÓM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT?
(Có thể bạn và bạn bè của bạn chưa biết! Share tự do cho người cần!)
Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt do chúng tôi lập ra để chia sẻ miễn phí (online và offline) kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp cho các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam. Đây là một Group hoạt động phi lợi nhuận, phi vụ lợi, như một hình thức thiện nguyện, trao tặng tri thức, với mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Sứ mệnh của Group là nâng cao năng lực tư duy, năng lực quản lý và lãnh đạo cho các nhà quản lý và doanh nhân Việt Nam, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt.
Group được thành lập cách đây hơn 3 năm. Hiện đã có hơn 23.000 thành viên, với hàng nghìn bài viết online, gần 50 lần hội thảo offline, với gần 17.000 lượt người tham gia, về nhiều chủ đề khác nhau. Ba năm qua, những người kiên trì và chuyên tâm đi theo Group, ít nhất đã học và áp dụng được những thứ này vào trong hoạt động quản lý kinh doanh của mình:
– Hiểu đúng, xây dựng, và truyền thông các câu tuyên ngôn doanh nghiệp (triết lý kinh doanh, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi…), Đây là những thứ mà nhiều tập đòan công ty lớn của Việt Nam vẫn đang bị nhầm lẫn, truyền thông lẫn lộn, phản cảm trên các trang web, brochure, profile…)
– Hiểu đúng về chiến lược và các cấp chiến lược trong công ty. Chỉ hai từ chiến lược đơn giản vậy, nhưng rất nhiều CEO, quản lý cấp cao, thành viên Hội đồng quản trị đã và đang không hiểu đúng, dẫn đến hàng loạt sai lầm trong hoạch định và thực thi chiến lược
– Cách thức phân tích, hoạch định chiến lược kinh doanh, bao gồm phương pháp, quy trình, công cụ…, trong đó rất quan trọng là các công cụ phân tích chiến lược.
– Hiểu đúng về các chiến lược chức năng (marketing, bán hàng, nhân sự, tài chính, sản xuất, cung ứng…)
– Hiểu đúng về mô hình kinh doanh và cách thiết kế mô hình kinh doanh. Hiện tại có thể nói, nhà nhà, người người nói về mô hình kinh doanh, nhưng hiểu đúng và thiết kế mô hình kinh doanh phù hợp thì không đơn giản. Nhầm lẫn nguy hiểm là cứ tưởng mô hình kinh doanh chỉ dành cho tập đoàn, công ty lớn, còn công ty nhỏ và vừa thì không cần. Thực ra mô hình kinh doanh lại rất cần cho cả công ty siêu nhỏ, mới bắt đầu khởi nghiệp.
– Thành tố quan trọng của mô hình kinh doanh.
– Quan hệ giữa mô hình kinh doanhvới chiến lược kinh doanh
– Chiến lược thương hiệu, cách thức xây dựng thương hiệu mạnh
– Chiến lược bán hàng, chiến lược phân phối
– Hiểu đúng về bán hàng chuyên nghiệp (có những thứ không như nhiều người nghĩ nên gây bất ngờ cho người nghe, bao gồm doanh chủ và các cấp quản lý)- Quan hệ giữa marketing và thương hiệu
– Quan hệ giữa thương hiệu và sản phẩm…
– Xây dựng thương hiệu bằng chìa khóa thương hiệu (Brand Key)
– Thấu hiểu khác hàng (customer insight)
– Quản lý chất lượng (QM, QP, QA, QC, QI, PDCA, 7M, SQC, SPC trong sản xuất, quan hệ giữa chi phí và chất lượng…)
– Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân
– KPI, OGSM, Balanced Scorecard (BSC)
– Các thành tố chủ yếu của ngôi nhà doanh nghiệp
– Năng lực quản lý và lãnh đạo (management & leadership)
– Khởi nghiệp – yếu tố thành công, yếu tố thất bại
– Công cụ đánh giá hành vi con người DISC
– Hiểu đúng về R&D
– Quản lý rủi ro tài chính
– Xử lý khủng hoảng truyền thông
– Hệ thống lương 3P (cảnh báo cẩn trọng khi áp dụng)
– Hiểu thế nào là chi phí chìm (sunk cost)
– Phân công, giao việc, tổ chức hộp họp
– Lập kế hoạch làm việc.
– …….
Đó là những thứ mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường rất quan tâm. Tất nhiên, trong số đó, rất nhiều thứ ngay cả các tập đoàn lớn cũng rất cần và nên áp dụng.
Ngoài ra, hàng loạt các chủ đề dưới đây cũng đang và sẽ được chia sẻ cho các công ty, tập đoàn đa ngành có quy mô lớn và rất lớn:
– Corporate Governance Principles (Các nguyên tắc quản trị công ty)
– Corporate Governance vs Corporate Management (Quản trị và Quản lý công ty)
– Network Level Strategies (Chiến lược liên kết tập đoàn đa ngành)
– Corporate Strategies (Chiến lược tập đoàn đa ngành)
– Business Unit Strategies (Chiến lược kinh doanh)
– Functional Strategies (Chiến lược chức năng dành cho các khối chức năng)
– Corporate Restructuring / Recreating ( Tái lập, tái cấu trúc tập đoàn)
– Company Restructuring (Tái cấu trúc công ty)
– Corporate Model (Mô hình tập đoàn – sao cho tối ưu nhất)
– Business Model / Business Model Canvas (Mô hình KD)
– Company Orgnanizational Structure (Cơ cấu tổ chức công ty)
– Corporate/Company Culture (Văn hóa doanh nghiệp)
– Brand Startegies (Chiến lược thương hiệu);
– Marketing Strategies (Chiến lược Marketing
– Sales Strageies (Chiến lược bán hàng)
– Distribution Channel Strategies (Chiến lược kênh phân phối)
– Supply Chain Strategies (Chiến lược chuỗi cung ứng)
– Communication Strategies (Chiến lược truyền thông)
– Finance Strategies (Chiến lược tài chính)
– Procurement Strategies (Chiến lược mua hàng)
– Investment Strategies (Chiến lược đầu tư)
– HR Develoment Strategies (Chiến lược phát triển nguồn nhân lực)
– Human Capital Management (Quản lý vốn con người)
– Change Management (Quản lý sự thay đổi)
– Quality Management (Quản lý chất lượng)
– Investor Relatrions Management (IRM – Quản lý quan hệ nhà đầu tư)
– Organization Development Management (Quản lý phát triển tổ chức)
– Balanced Scorecard (Thẻ cân bằng điểm)
– OGSM (Objectives – Goals – Strategies – Measures)
– Business Plan (Xây dựng kế hoạch kinh doanh)
– EDR (Executive Development Review)
– Succession Planning (Hoạch định nhân sự kế thừa)
– PMP (Performance Management Program – Quản trị hiệu quả làm việc)
– Salary Structure (Cấu trúc lương, 3P – Position-Person-Perfomance)
– Management System (Hệ thống quản lý)
– Risk Management (Quản lý rủi ro)
– Financial Risk Management (Quản lý rủi ro tài chính)
– Internal Control System (Hệ thống kiểm soát nội bộ)
– Production Management (Quản lý sản xuất)
– Suply Chain Management (Quản lý chuỗi cung ứng)
– S&OP (Hoạch định bán hàng-sản xuất)
– SOP (Quy trình chuẩn)
– ISO, TQM, TPM, Kaizen, 5S, Lean, 6-sigma, SQC, SPC…

o ……
Và còn hàng trăm chủ đề khác mà chúng tôi tin, các CEO, quản lý cấp cao của các tập đoàn lớn của VN đều có thể học hỏi, tham khảo ở đây, ngay trong Group này! Group PTDNV hoàn toàn có khả năng đào tạo CEO và các nhà quản lý chuyên nghiệp cho tương lai! Điều cần nhất ở bạn là sự kiên trì “đeo bám” và chuyên tâm theo Group.
Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt vẫn đang tiếp tục sứ mệnh của mình bằng các bài viết chia sẻ online trên trang Group về các chủ đề quản lý doanh nghiệp (chiến lược, mô hình kinh doanh, marketing, thương hiệu, bán hàng, nhân sự, tài chính, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng…). Group cũng liên tục tổ chức các buổi thảo offline để chia sẻ các chủ đề thiết thực mà nhiều doanh chủ và cấp quản lý cả trong và ngoài Group quan tâm.
Kiên trì thực hiện công việc “bao đồng” này, Founder Group và những thành viên tâm huyết chỉ có mong muốn đóng góp phi vụ lợi cho cộng đồng như chính tôn chỉ mục đích và các câu tuyên ngôn của Group.
PS: Sáng ngày 5/8, tại hội trường T78, 145 Lý Chính Thắng, Q3, TPHCM, tôi có buổ chia sẻ về KHỞI NGHIỆP & MÔ HÌNH KINH DOANH. Ace nào có nhu cầu học, có thể đăng ký tham gia! Hiện đã có gần 900 người đăng ký tham gia!
Long Nguyen Huu
(Người sáng lập Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt)

0902.652.087