Nếu thấy không thích công việc của mình thì hãy bỏ đi. Kiếm ít tiền một chút nhưng được sống cuộc đời mãn nguyện

One thought on “Nếu thấy không thích công việc của mình thì hãy bỏ đi. Kiếm ít tiền một chút nhưng được

Comments are closed.

0902.652.087