Kích thước quảng cáo Google Display Network có hơn 48 kích thước ảnh khách nhau tại thị trường Việt Nam, do đó cũng gây khó khăn cho nhà quảng cáo, dưới đây là các kích thước hay được dùng trong quảng cáo Google Display Networks (GDN).

Thiết bị di động: kích thước quảng cáo phổ biến

Những ví dụ này áp dụng cho các thiết bị di động cao cấp

300 x 250

320 x 100

250 x 250

200 x 200

Máy tính: kích thước quảng cáo phổ biến

Những ví dụ này chỉ áp dụng khi mọi người xem quảng cáo của bạn trên máy tính chứ không phải trên thiết bị di động. Nếu bạn đang xem bài viết này trên thiết bị di động thì các kích thước mẫu có thể không hiển thị chính xác.

300 x 250

336 x 280

300 x 600

250 x 250

200 x 200

0902.652.087